Vụ Trung Nguyên: Có người bỏ ra một số tiền lớn để “mua chuộc” các cơ quan tố tụng hòng cướp tài sản của bà Thảo?

-

Sáng 8/8 Trung Nguyên đã chính thức bổ nhiệm ông Lữ Ngọc Cư vào ghế Phó Tổng Giám Đốc thường trực. Đây là việc trong chức năng quản lý điều hành bình thường.

Chỉ có vấn đề đặt ra là ông Cư có tiền sử vượt quyền và lạm quyền khi còn là chủ tịch tỉnh. Với một thiết chế nhà nước xung quanh ông như vậy mà ông còn sai phạm, lấy gì để đảm bảo không lặp lại ở Trung Nguyên.

Vấn đề thứ hai là kèm theo sai phạm về chức vụ quyền hạn còn có sai phạm về tài chính, nếu như vậy thì các cổ đông của Trung Nguyên có quyền nghi vấn ông Cư sẽ có thể có khả năng sai phạm về quản trị tài chính của Trung Nguyên.

Từ tháng 4/2015, ông Vũ khi đó là Tổng giám đốc, đã ký bãi miễn chức danh Phó Tổng Giám Đốc của bà Thảo. Việc bất đồng quan điểm điều hành công ty dẫn đến cách chức nhau thì cũng thôi.

Nhưng sau đó bộ máy quản lý cấp cao xung quanh ông Vũ lợi dụng quyết định cách chức (quyền quản lý điều hành) này để tước bỏ và ngăn cản bà Thảo thực hiện quyền cổ đông và quản trị doanh nghiệp là sai phạm pháp luật.

Cổ phần là chứng nhận thể hiện người sở hữu cổ phần có quyền tài sản đối với doanh nghiệp, bà Thảo sở hữu cổ phần nghĩa là có quyền tài sản đối với doanh nghiệp. Việc ngăn cản bà Thảo thực hiện quyền cổ đông để bà Thảo không thể thực hiện quyền tài sản của mình là có hành vi sử dụng trái phép tài sản, nằm trong các tội xâm phạm quyền tài sản theo BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017.

Căn cứ vào các trình bày tố cáo của bà Thảo, ở Trung Nguyên đã có dấu hiệu cấu thành hành vi hình sự “sử dụng trái phép tài sản”.

Chính phủ luôn ủng hộ các doanh nghiệp và doanh nhân đầu tư kinh doanh để phát triển đất nước. Vụ quán cà phê Xin Chào bé tí cũng được quan tâm chỉ đạo, mà dấu hiệu hình sự rõ ràng ở một tập đoàn lớn như Trung Nguyên mà họ không biết ?

Hay cấp dưới biết mà làm lơ không xử lý và báo cáo lên ?

Bà Thảo đã nhiều lần trình báo về việc ngăn cản bà thực hiện quyền cổ đông để quản trị tài sản có phần của bà ở Trung Nguyên nhưng bà nhận được sự im lặng. Rốt cuộc cái chỉ đạo “gần dân, nắm cơ sở, xử lý từ đầu những bức xúc của nhân dân” là nói chơi hoặc nghe cho vui ?

Nghị quyết của đảng về phát triển kinh tế, khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư phát triển kinh tế mà quyền và lợi ích chính đáng của nhà đầu tư, doanh nhân không được bảo vệ. Vậy ai dám đầu tư nữa, ngày nào đó phần đầu tư hay cổ phần của mình mà mình mất quyền quản trị thì ai chịu ?

Những tố cáo của bà Thảo về quyền tài sản của bà ở Trung Nguyên phải xử lý tận tình, có kết luận và biện pháp sau cùng đối với những ai sai phạm, mới làm nhân dân yên tâm làm ăn sinh sống. Không thì cứ tha hồ đi “cướp công ty” của nhau.

Dư luận đồn đoán là để ngăn cản quyền tài sản của bà Thảo ở Trung Nguyên thì những người có hành vi sử dụng trái phép tài sản của bà đã bỏ ra một số tiền lớn để “mua chuộc”, “chạy chọt” các cơ quan tố tụng. Cần xử lý việc này rốt ráo để không làm mất uy tín các cơ quan nhà nước.

Ông Cư vẫn là đảng viên, việc này không làm rõ thì người ta lại bảo cán bộ có liên quan đến việc “cướp của doanh nghiệp” bằng cách phạm pháp hình sự.

Một khi tầng lớp trung lưu không còn niềm tin vào pháp luật của nhà nước nữa, thì đó là điều kiện cần để cách mạng dân chủ tư sản hình thành dần.

Ngoài các dấu hiệu phạm pháp hình sự đã nói trên, phần tới tôi sẽ bàn xem Trung Nguyên sắp đến sẽ là tổ chức kinh tế, hay là tổ chức tôn giáo.

Nó cũng đã có dấu hiệu và có thể sẽ thành tổ chức chính trị.

(Nguồn: FB Minh Hữu Quang)

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)