Tổng công ty truyền tải điện EVNNPT và khoản nợ ‘khủng’ 54.560 tỷ đồng

-

Năm 2017, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia báo lãi 281 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước đó. 

Năm 2017, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đạt tổng doanh thu 18.163 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5%; biên lãi gộp đạt mức 22,4% , giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính ở mức tương đương cùng kỳ khoảng 273 tỷ, trong khi chi phí tài chính tăng vọt lên 3.365 tỷ đồng (lãi vay vào khoảng 2.422 tỷ, lỗ tỷ giá trên 940 tỷ đồng). Kết quả, công ty lãi 281 tỷ đồng trước thuế, tăng trưởng nhẹ 3,3%

EVNNPT còn khoản nợ khủng 54.560 tỷ đồng tính đến hết năm 2017

Tính đến hết ngày 31/12/2017, tổng tài sản của EVNNPT ở mức 81.180 tỷ đồng; trong đó trên 15.000 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn. Công ty có 3.240 tỷ đồng là tiền và tương đương tiền, cùng với đó là 2.020 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn.

Tổng các khoản phải thu ngắn hạn 5.700 tỷ đồng, với khoảng 2.320 tỷ đồng là phải thu ngắn hạn khác (tăng gần 500 tỷ đồng so với hồi đầu năm), đây đều là các khoản EVNNPT nhận chi hộ. Đáng chú ý công ty phải dự phòng phải thu này 26,4 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả trên 59.000 tỷ đồng, gấp 2,7 lần vốn chủ. Đáng chú ý, vay nợ ngắn hạn 5.200 tỷ đồng, vay nợ thuê tài chính dài hạn 49.360 tỷ đồng. Hết kỳ kế toán, Tổng công ty không có bất kỳ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nào.

Trong năm 2018, EVNNPT dự kiến đầu tư 18.100 tỷ đồng vào phát triển mạng lưới, con số trong cả giai đoạn 2016 – 2020 là trên 74.500 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư của EVNNPT qua các năm

uy vậy, giá thành truyền tải điện bình quân 102,27 đồng/kWh trong năm nay là giảm 6 đồng so với năm 2017. Trong năm 2019, dự kiến giá thành truyền tải điện năng sẽ tiếp tục giảm còn 99 đồng/kWh.

Kế hoạch giá truyền tải điện năng 2016 – 2020

(Vietnambiz)

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)