Miễn nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông

-

Bà Vũ Thị Ái Duyên bị miễn nhiệm chức giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông do vi phạm quy định bảo vệ chính trị nội bộ.

Ngày 5.10, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ đối với bà Vũ Thị Ái Duyên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Đắk Nông, kể từ ngày 1.10.

Theo quyết định, lý do bà Duyên bị miễn nhiệm chức vụ do vi phạm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Bà Duyên có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu và những công việc đang làm cho lãnh đạo Sở VH-TT-DL.

Quyết định cũng nêu nhiệm vụ của bà Vũ Thị Ái Duyên sau miễn nhiệm do lãnh đạo Sở VH-TT-DL Đắk Nông phân công theo thẩm quyền.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng đã ký quyết định giao phụ trách Sở VH-TT-DL cho ông Lê Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL, kể từ ngày 1.10.

Bà Vũ Thị Ái Duyên được bổ nhiệm Giám đốc Sở VH-TT-DL Đắk Nông từ tháng 6.2017. Trước đó, bà Vũ Thị Ái Duyên giữ chức Phó giám đốc Sở Tư pháp Đắk Nông.

Ngày 5.10, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã ký quyết định miễn nhiệm chức vụ đối với bà Vũ Thị Ái Duyên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Đắk Nông, kể từ ngày 1.10.

Theo quyết định, lý do bà Duyên bị miễn nhiệm chức vụ do vi phạm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Bà Duyên có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu và những công việc đang làm cho lãnh đạo Sở VH-TT-DL.

Quyết định cũng nêu nhiệm vụ của bà Vũ Thị Ái Duyên sau miễn nhiệm do lãnh đạo Sở VH-TT-DL Đắk Nông phân công theo thẩm quyền.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng đã ký quyết định giao phụ trách Sở VH-TT-DL cho ông Lê Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL, kể từ ngày 1.10.

Bà Vũ Thị Ái Duyên được bổ nhiệm Giám đốc Sở VH-TT-DL Đắk Nông từ tháng 6.2017. Trước đó, bà Vũ Thị Ái Duyên giữ chức Phó giám đốc Sở Tư pháp Đắk Nông.

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)