Bộ Công Thương nhận gần 3.000 tỷ đồng cổ tức từ Petrolimex

-

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex) đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ, tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu

Với mức chốt chia cổ tức này, Bộ Công Thương, đại diện phần vốn Nhà nước tại Petrolimex, với  981,68 triệu cổ phiếu đang nắm giữ (tương đương 84,71% vốn điều lệ Petrolimex) sẽ nhận được 2.945 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2017. Cổ đông chiến lược nước ngoài lớn nhất của Petrolimex là JX Nippon cũng sẽ nhận được 310 tỷ đồng cổ tức trong khi các cổ đông khác sẽ nhận được 220,7 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông Petrolimex cũng thông qua tờ trình báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát tập đoàn năm 2017. Trong đó, thù lao và tiền lương của 6 thành viên HĐQT Petrolimex năm 2017 là hơn 9,1 tỷ đồng. Tính bình quân, mỗi thành viên HĐQT Petrolimex được nhận hơn 1,51 tỷ đồng/năm và hơn 126 triệu đồng/tháng. Tổng thù lao cho 5 thành viên Ban Kiểm soát của tập đoàn này trong năm qua là hơn 4,11 tỷ đồng.  Tương ứng mức thù lao bình quân 822 triệu đồng/người/năm và 68,5 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2018, tổng mức lương, thù lao dự kiến của 6 thành viên HĐQT Petrolimex được tăng thêm  858 triệu đồng so với năm 2017, đạt mức hơn 9,96 tỷ đồng. Tình bình quân, mỗi thành viên HĐQT Petrolimex sẽ được lĩnh hơn 1,66 tỷ đồng/năm và 138 triệu đồng/người/tháng.

Theo báo cáo của Petrolimex, 4 tháng đầu năm 2018, tổng khối lượng xăng dầu toàn tập đoàn xuất bán đạt 4,4 triệu m3 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ và đạt 33% kế hoạch. Tổng lợi nhuận hợp nhất trong 4 tháng đầu năm đạt 1.827 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ xăng dầu đạt gần 1.000 tỷ đồng.

(Tiền Phong)

Ý kiến bạn đọc:

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(*)